INDSATSOMRÅDER

INDSATSOMRÅDER


Foreningens bestyrelse udpeger indsatsområder, det er områder hvor foreningen skal påvirke udviklingen gennem dialog med medlemsforeningerne og myndighederne, fx Jammerbugt Kommune.

Læs mere og se status for indsatsområderne

Hastighedsregulering i sommerhusområderne

Nye indsatsområder

Kontakt den ansvarlige for området, hvis du og din forening har spørgsmål, kommentarer, tanker, idéer etc.

Find kontaktinformation her.

Under menu-punktet: "Informationer" findes en række informationer om mere statiske emner.

Under menu-punktet: "Aktuelt" findes aktuelle sager, som vi  holder øje med og formidler når der er nyt


Hastighedsregulering i sommerhusområderne

Ansvarlig: Inger-Lise Carstensen og Jørn Andersen


Der arbejdes med at finde muligheder for at regulere eller påvirke hastighederne på sommerhusvejene. Det kan enten være gennem hastighedsforbud eller gennem positiv påvirkning og opfordring til hensyn.


En regulering kan enten fastlægges lokalt eller for et større område. Lokale reguleringer vurderes som nemmest at opnå.


Arbejdsgruppen afklarer regler og muligheder og udarbejder vejledninger til brug for de lokale foreninger.


Arbejdsgruppen etablerer kontakter, samarbejde og aftaler med Jammerbugt Kommune og Politi.
Nye indsatsområder


Har du forslag til indsatsområder som din forening ønsker at SSJK skal tage op og arbejde med, så tag kontakt til bestyrelsen.