INDSATSOMRÅDER

INDSATSOMRÅDER

Foreningen har udpeget syv indsatsområder, dvs. områder hvor foreningen skal påvirke udviklingen gennem dialog med medlemsforeningerne og myndighederne, fx Jammerbugt Kommune.


Kontakt den ansvarlige for området, hvis du og din forening har spørgsmål, kommentarer, tanker, idéer etc.

Find kontaktinformation her.


Bevarende lokalplaner og revision af 2011-grundlaget 

Ansvarlig: John A. Hunderup, Henrik Lindholm, Inger-Lise Carstensen og Flemming Pedersen


220920 Referat fra møde om proces med Jammerbugt Kommune

Værktøjer og vejledning til workshop om lokalplanlægning

220913 Svar på brev af 220725 til Borgmesteren og TMU formand

220725 SSJK Notat om lokalplanprocessen i tre trin

220723 Brev til Borgmesteren og TMU formand

Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområderne, 2011

Lokalplanliste 2022


Dokument "Sommerhuse og verdensmål - beskyttelse, benyttelse og planlægning" - 176 sider

Forskningsprojekt fra Aalborg Universitet og Syddansk Universitet om planlægningen for sommerhusområder i Danmark.

2 siders uddrag af dokumentet


Renovation

Ansvarlig: Henrik Lindholm


Affalds- og ressourceplan 2014-2024

Maj 2022 Notat om forventet løsning pr. 1. april 2023


Drænoplande

Ansvarlig: Inger-Lise Carstensen


Kort over 32 drænoplande

Maj 2022 SSJK Notat: Grundvandssænkningsanlæg i Jammerbugt Kommunes sommerhusområder


Brandberedskab

Ansvarlig: Henrik Lindholm


Eksempler på beredskabsplaner

Eksempel 1 - Blokhus

Eksempel 2 - Saltum Strand 

Eksempel 3 - Saltum Strand A5 opslag 3 sprog


Naturnationalpark Tranum

Ansvarlig: Niels Madsen


Status pr. 29. september 2022

Status pr. 9. september 2022

Statusnotat pr. juni 2022

Naturstyrelsens web-side om Naturnationalpark Tranum

Slides fra generalforsamingen april 2022


Sti 100: udvikling og forlængelse

Ansvarlig: Jørgen Koch og Flemming Pedersen


220902 Møde med projektleder om linieføringen

Status pr. august 2022

Kommunens præsentation, maj 2022

Kort Blokhus - Løkken - Sti-100


El-ladestandere infrastruktur

Ansvarlig: Niels Madsen


Kommunens præsentation, maj 2022


Foreningen formidler endvidere informationer om en række mere statiske emner.

Se menu-punktet: "Informationer".