Om SSJK

Sammenslutningen blev etableret i 2006 med det formål at være kontaktled til myndigheder og organisationer herunder bl.a. Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen.


Der bliver arbejdet med mange forskelligartede opgaver. Vi har koncentreret vores arbejde om en række større indsatsområder. Særligt forhold omkring lokalplaner, herunder bevarelse af eksisterende områder, er et emne, der er af stor betydning for vores medlemsforeninger. Se "Indsatsområder" her.

 

Årligt afholdes der møde med Jammerbugt Kommunes politiske og administrative ledelse, altid med en yderst positiv drøftelse med aktuelle emner, som udspringer fra enten input fra de enkelte medlemsforeninger eller fra kommunens politiske og administrative system. Se referater fra møderne her.


Foreningen planlægger sammen med kommunen det årlige "Formandsmøde", hvor foreningernes formænd mødes med kommunens politikere og embedsmænd. Se referater her.

 

Fortløbende drøftes en række forhold, fx lokalplaner, problemer omkring byggeri, benyttelse af stier og veje til bl.a. mountainbike løb, vedligeholdelse af  strand og grøft arealer,  benyttelse af genbrugspladser, ejendomsskat.


Foreningen indsamler og formidler en lang række praktiske informationer om stort og småt. Se siden "Informationer".

 

Da Sammenslutningen har det formål at være talerør for alle medlemmerne, er det naturligvis vigtigt at grundejerforeningerne bidrager med emner, som skal tages med i drøftelserne.

OM SSJK