Bestyrelsens års-hjul

BESTYRELSENS ÅRS-HJUL

Bestyrelsens års-hjul beskriver alle forventede faste møder og aktiviteter over året.

Dertil afholdes møder efter behov, ligesom der løbende arbejdes via mail og telefon.


SSJK Bestyrelsens årshjul: (vedtaget på mødet den 26.04.2023)


April:

Generalforsamling

 • Referat godkendes af formand og dirigent
 • Referat lægges på hjemmesiden
 • Beretning lægges på hjemmesiden
 • Bilag lægges på hjemmesiden
 • Medlemsmail udsendes


Maj:

Bestyrelsesmøde

 • Konstituerende møde
 • Status fra formanden
 • Status fra kassereren
 • Evaluering af generalforsamlingen
 • Kommende opgaver, herunder fordeling af ansvar/tovholder
 • Medlemsadministration
 • Opkrævning af årskontingent
 • Bestyrelsens årshjul, opdatering
 • Forberedelse til Formandsmødet
 • Medlemsmail udsendes


Onsdag før Kr. Himmelfartsdag:

Formandsmøde med Jammerbugt Kommune

 • Status fra formanden
 • Status fra kassereren
 • Evaluering af Formandsmødet
 • Medlemsadministration
 • Medlemsmail med bestyrelsens kommentarer til Jammerbugt Kommunes referat udsendes


September:

Mails og evt. digitalt bestyrelsesmøde

 • Status fra formanden
 • Status fra kassereren
 • Medlemsadministration
 • Opsamling på sager
 • Medlemsmail udsendes


November:

Bestyrelsesmøde

 • Status fra formanden
 • Status fra kassereren med foreløbigt årsregnskab
 • Medlemsadministration
 • Forberedelse af punkter til årsmødet mellem SSJK og Jammerbugt Kommune i januar
 • Opfølgning på sager
 • Medlemsmail udsendes


Januar:

Årsmøde mellem SSJK’s bestyrelse og Jammerbugt Kommune

 • formøde før Årsmødet, hvis der er opstået sager siden sidste bestyrelsesmøde


Februar:

Bestyrelsesmøde

 • Status fra formanden
 • Status fra kassereren, herunder årsregnskab til underskrift af bestyrelsen samt udarbejdelse af revideret budget for indeværende år og forslag til budget for kommende år
 • Medlemsadministration
 • Evaluering af Årsmødet
 • Opsamling på sager
 • Forberedelse til generalforsamling
 • Gennemgang af punkter til Formandsmødet med Jammerbugt Kommune i maj måned
 • Medlemsmail udsendes


Marts

Mails og evt. digitalt bestyrelsesmøde

 • Status fra formanden
 • Status fra kassereren
 • Medlemsadministration
 • Bestyrelsens beretning godkendes
 • Medlemsmail med Indkaldelse til generalforsamling udsendes og lægges på hjemmesiden