Generalforsamling

REFERATER FRA GENERALFORSAMLINGER

*) Generalforsamling er ikke afholdt i 2020 pga. Corona