INDSATSOMRÅDER

INDSATSOMRÅDER

Foreningen har udpeget syv indsatsområder, dvs. områder hvor foreningen skal påvirke udviklingen gennem dialog med medlemsforeningerne og myndighederne, fx Jammerbugt Kommune.


Kontakt den ansvarlige for området, hvis du og din forening har spørgsmål, kommentarer, tanker, idéer etc.

Find kontaktinformation her.


2022-grundlag (2011-revision) for lokalplaner

Ansvarlig: John A. Hunderup og Henrik Lindholm


Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområderne, 2011

Lokalplanliste 2022


Renovation

Ansvarlig: Henrik Lindholm


Affalds- og ressourceplan 2014-2024

Notat om forventet løsning pr. 1. april 2023


Drænoplande

Ansvarlig: Inger-Lise Carstensen


Kort over 32 drænoplande

SSJK Notat: Grundvandssænkningsanlæg i Jammerbugt Kommunes sommerhusområder


Brandberedskab

Ansvarlig: Henrik Lindholm


Beredskabsplan

Eksempel 1

Eksempel 2 


Naturnationalpark Tranum

Ansvarlig: Niels Madsen


Statusnotat pr. juni 2022

Naturstyrelsens web-side om Tranum

Slides fra generalforsamingen april 2022


Sti 100: udvikling og forlængelse

Ansvarlig: Jørgen Koch


Kommunens præsentation, maj 2022


El-ladestandere infrastruktur

Ansvarlig: Niels Madsen


Kommunens præsentation, maj 2022


Foreningen formidler endvidere informationer om en række mere statiske emner.

Se menu-punktet: "Informationer".