Baggrund for sammenslutningen

BAGGRUND FOR SAMMENSLUTNINGEN

Sammenslutningen blev i forbindelse med dannelsen af Jammerbugt Kommune i 2006 med det formål at  være kontaktled til myndigheder og organisationer herunder bl.a. Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen. Der bliver arbejdet med mange forskelligartede opgaver, senest er der ved møder med Jammerbugt Kommune givet input til en kommende ny renovationsplan og til revisionen af 2011-grundlaget for lokalplanlægningen i sommerhusområderne.

 

Et par gange om året afholdes der møder med Jammerbugt Kommunes politiske og administrative ledelse, altid med en yderst positiv drøftelse med aktuelle emner, som udspringer fra enten input fra de enkelte grundejerforeninger eller fra kommunens politiske og administrative system.

 

Fortløbende drøftes der stort set altid forhold omkring lokalplaner, problemer omkring byggeri, benyttelse af stier og veje til bl.a. mountainbike løb, vedligeholdelse af  strand og grøft arealer,  benyttelse af genbrugspladser,  ejendomsskat -  altid forhold som, i mindre og større omfang har betydning for de enkelte sommerhusejere.

 

Da Sammenslutningen har det formål at være talerør for alle medlemmerne, er det naturligvis vigtigt at grundejerforeningerne bidrager med emner, som skal tages med i drøftelserne.